FRONTLINE SERVICE:  NUTRITON OF DIETETICS SERVICE

 HAKBANGIN

Para sa Dietary Counseling

 

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

1.   Ibigay ang nutrisyon Referral Slip na ibinigay ng Doktor

RND

Kunin ang Nutrition Slip at ilista ang pangalan sa Diet Counselling Logbook

I minuto

Nutrition Referral slip

Wala

2.   Ibigay ang kaukulang impormasyon

RND

Interbyuhin, punan ang Nutrition Assesment Form at suriin ang nutritional status

9 minuto

Nutrition Assessment Form

Wala

3.  Makinig sa payo at kung may katanungan ay magtanong tungkol sa tamang pagkain ayon sa order ng doctor

RND

Ipaliwanag ang pagkaing akma sa kondisyon ng kliyente at magbigay ng diet slip

30 minuto

Wala

Wala

4.  Tanggapin ang ibibigay na diet at halimbawa ng naplanong pagkain at may lagda sa logbook

Diet List

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

5. Ibigay ang osterized feeding form na ginawa ng nars

ND Staff

Tanggapin ang request form at isulat

2 minuto

Request Form

Wala

6. Kunin ang listahan ng mga pagkain na dapat bilhin

Staff

Magbigay ng listahan ng mga pagkaing ipapabili

5 minuto

Wala

Wala

7. Magbigay ng maliit na pitsel kasabay ang piniling pagkaing  kakailanganin sa paghahanda ng OF

Staff

Tanggapin at lutuin ang ibinigay na pagkain, ilagay sa pitsel lagyan ng label, itala sa Record Book at dalhin sa Nurse’s Station

FRONTLINE SERVICE:  RADIOLOGY

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

1. Ipakita ang Radiology Request Form (RRF) sa Reception area

 Rad. Tech

Suriin ang request, itanong ang pangalan, edad at iba pang kaukulang detalye.

Gagawa ng transaction slip

5 minuto

Radiology Request Form (RRF)

Guarantee Letter

Wala

2. Bayaran ang kaukulang eksaminasyong gagawin

Patient’s Representative

 

 

Transaction

Slip

 

3. Ipakita ang resibo sa reception area

Rad. Tech.

Itala ang OR number sa OPD Releasing Logbook

2 minuto

Resibo

 

4. Pumila at hintaying matawag ang pangalan para sa kaukulang eksaminasyon

Rad. Tech

Sonologist

 

Isagawa ang kaukulang eksaminasyon

·         X-ray,

·         CT Scan at ECG 

·         Ultrasound

10 minuto

20 minuto

10 minuto

 

 

 

 

HAKBANGIN

 

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

5. Hintayin ang resulta

Rad. Tech.

Ipabasa sa Radiologist ang

x-ray film at gumawa ng radiology result.

-CT SCAN-Ipiprint ang film

 ECG- i-mount sa ECG Form

 Ultrasound- gagawa ng resul

20 minuto

20 minuto

20 minuto

20 minuto

X-ray film

CT Scan Film

ECG Result

Ultrasound

Result

 

6. Kunin ang resulta

Rad. Tech.

 Papirmahin sa Releasing Logbook at ibigay ang resulta sa pasyente

2 minuto

 

 

7. Bumalik sa OPD para sa konsultasyon sa Doctor

 

 

 

 

 

             

 FRONTLINE SERVICE:  DENTAL SERVICE

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

1. Ibigay sa Dentista ang Record

Doctor

Oral Examination at resetahan ng local anesthesia, i-bill  ang procedure na gagawin

5 minuto

Records

Reseta

Charge Slip 

Wala

2. Magbayad sa kahera  sa kahera ng gamot

Kahera

Resibuhan at papuntahin sa Botika

5 minuto onwards

Official Receipt

Tingnan ang kaukulang bayarin

3. Bumalik  sa Dental clinic

Doctor

Ibigay ang kaukulang serbisyo

30 minuto onwards

Resibo

Wala

SCHEDULE of DENTAL SERVICE

Morning. – 8:00 TO 12:00 Noon

Afternoon – 1:00 – 5:00 P.M

KAUKULANG BAYARIN:

PHP 100.00         – Bunot ( Temporary tooth)

250.00              – Palinis (Moderate)

100.00         – Temporary Filling/pasta

200.00         – Bunot ( Permanent tooth)

350.00         – Palinis ( Heavy )

200.00          – Palinis ( Light)

200 00          – Pasta

Other Services :   Gingivectomy, Alveolectomy, Odontectomy

 FRONTLINE SERVICE:  MEDICAL SOCIAL SERVICE

 

 

HAKBANGIN

 

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

 

BAYARIN

 

1. Magpalista  sa information Desk – ibigay ang mga kaukulang impormasyon

INFORMATION OFFICER

Kunin ang kumpletong detalye at pagbayarin ang pasyente sa kahera

2 minuto

 OPD CARD

Kung meron

Wala

2. Magbayad ID Card

Kahera

Resibuhan, kunin

2 minuto

 Wala

P50

3. Bumalik sa information Desk/OPD at ipakita ang resibo

RECEPTIONIST

Ibigay ang medical records and ID  Card

2 minuto

Medical Records

Wala

4. Dumaan sa OPD Nurse ibigay ang Medical Records

OPD NURSE

Kunin ang Vital signs at papuntahin sa Dental Service

5 minuto

onwards

Medical Records

Wala

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

q  Para sa nangangailangan ng tulong Medical

Pasyente o Bantay

Ipalista ang buong pangalan sa logbook

1-2 minuto

Wala

1. Magtungo sa MSS office

Medical

 Social Worker

Interbyuhin  para sa psychosocial evaluation classification at social work intervention

5-15 minuto

Wala

Medical Social  Worker

Bigyan ng Listahan ng “ Requirements”

  2 minuto

Wala

ER/OPD na pasyente

COH, Medical Social worker, Accounting

Check ang mga requirements at bigyan ng kaukulang financial assistance

2 minuto

Wala

In- Patients

Medical Social Worker, Health Team

Mag ward rounds at follow-up/collateral interviews and collaborations with other health team

30 Minuto

Wala

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

In- Patients

Walang Philhealth

PCARES,Medical Social Worker, COH

I re- refer sa MSS  para  ma-evaluate kung pwedeng i-enroll sa PHIC-POC

5 minuto

Patients –VIOLENCE AGAINST WOMEN 7 CHILDREN (VAWC)

Medical Social Worker

Interbyuhin at ibigay ang clinical/counseling services na kinakailangan

10-25 minuto

Wala

Senior Citizens, PWD, Retired Veterans

PWD & SC Focal Point Person/Medical Social Worker

Interbyuhin at ibigay ang kaukulang serbisyo

5-10 minuto

Wala

Pasyenteng walang bantay o abandonado

MSS

Kontakin  ang pamilya o LGU at DSWD kung saaan nakatira ang pasyente

30 minuto to

1 oras

Wala

 FRONTLINE SERVICE:  INFORMATION SERVICE

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

q  Para sa Philhealth Assistance Service

1.  Ipa-check sa Poral   kunbg may aktibong Philhealth O wala

2.  Kung may aktibong Philhealth, kunin ang PBEF at papirmahin sa member ng Philhealth o kaya kunin ang kaukulang mga porma para mapunan at mapirmahan

 3. Kung walang Philhealth o hindi na aktibo magtungo sa  Medical Social  Service

 

MSS

Pagsuri sa Philhealth membership ng pasyente

Sa PHIC Portal

Pagsuri kung maaaring i-enroll sa POC o hindi

 

 

5-10 minuto

 

 

 

 

10 minuto

 

 

 

Philhealth ID/MDR, birth certificate o marriage contract

 

 

 

 

Wala

 

 

 

Wala

 FRONTLINE SERVICE:  MEDICAL RECORDS SERVICE

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

q   Para sa konsultasyon

Ibigay ang Dispensario Card (OPD CARD ) sa Medical Records Section Window

Medical Records Staff

Payuhan ang pasyente na maghintay sa OPD na matawag ang pangalan

5-10

minuto

Medical Records

Wala

CERTIFICATE

1.  Ibigay o ipakita ang request form

Medical

Records staff

Suriin ang request form, gawin ang kaukulang dokumento

5-10

minuto

q  Para sa pagkuha ng mga sumusunod:

Birth Certificate

Death Certificate

Fetal Death  Certificate

Medical Certificate:

 

2. Hintayin na matwag para sa kaukulang bayarin

3. Magbayad sa Kahera 

Medical Records Staff

 Ibigay ang charge slip

15 minuto

(OPD/Confinement)

Employment

Student

Medico Legal

Autopsy

Clinical

Abstract(Orihinal)

Clinical Abstract (Xerox)

Records(Authentication)

 

 

HAKBANGIN

 

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

4.   Ipakita ang   resibo

Medical Records Staff

Itala ang dokumento at resibo sa control logbook

2 -Minuto

Official

Receipt 

 

5.  Kunin ang Dokumento

Medical Records Staff

Papirmahin sa releasing  logbook

2 minuto

 FRONTLINE SERVICE:      PHARMACY (OUT PATIENT DEPARTMENT)

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

1. Ipakita ang reseta at mga kaukulang dokumento sa botika SC Representative

Pharmacy Staff

Tanggapin at

i-proseso ang mga dokumento

4 minuto

Reseta at ibapang supporting documents

SC ID, Purchase Request, Authorization Letter

Wala

Para sa mga SENIOR CITIZENS, ipakita ang Senior Citizen’s ID, Purchase Booklet, Reseta at awtorisasyon (Authorization letter) para sa mga representative. 

2.  Hintayin ang charge slip at bayaran ang kaukulang halaga

Kahera

Tanggapin ang kaukulang bayarin

5 minuto

Charge Slip

3.  Bumalik sa botika at ipakita ang Official Receipt o resibo at tanggapin ang mga gamot

Pharmacy Staff

Ibigay ang mga gamot at sabihin ang tamang oras at paraan ng pag-inom ng gamot

5 minuto

Official Receipt

 FRONTLINE SERVICE:      PHARMACY (IN PATIENT DEPARTMENT)

(Para sa pagbabalik ng mga hindi nagamit na gamot)

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

1. Ibalik ang mga  hindi nagamit na gamot

Ward Nurse

Ilista  ang mga hindi nagamit na gamot  at ibigay ang mga gamot sa pasyente

5 minuto

Return Medicine  Form

Wala

2.  Ibigay ang return medicine Form at mga hindi nagamit na gamot sa botika ng ospital

Pharmacy Staff

Ibawas ang mga hindi nagamit na gamot mula sa listahan ng pasyente, pirmahan ang return medicine form at ibalik sa bantay.

5 minuto

(depende sa dami ng ibabalik na gamot

Wala

3. Kunin ang return medicine form na pirmado ng Botika at ibalik ito sa ward nurse para sa tagging

Pharmacy Staff

I-tag ang pasyente sa Bizbox

2 minuto

Return Medicine Form

Wala

FRONTLINE SERVICE:      ADMITTING SERVICE

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

q Para sa paseynte sa Emergency Room

1. Humingi ng Patient Personal Information Slip at lagdaan

Admitting Clerk

Magbigay ng ER Record Form

5 minuto

PPIS ERRF

Wala

 q Para sa pasyenteng magpapa-admit

1. Ipaalam na ma-aadmit ang pasyente

Admitting Clerk

Gawan ng Admission Record at ipaliwanag ang mga hakbang at patakaran ng hospital:

•        Medical Social Service

•        PCARES/Philhealth

•        Requirements

5 minuto

Admission Record

 

 

HAKBANGIN

 

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

2. Room/Ward Assignment

•        Watchers ID

Admitting Clerk

·         Bigyan ng kwarto/ward

·         Magbigay ng Watchers     ID sa isang bantay lamang

3 minuto

P 50.00

3. Paunang lunas o gamutan

Admitting Clerk

Ipagbigay alam sa ER/OPD Section para sa paunang serbisyo

10 minuto

4. Ihatid sa Room/Ward assignment

Patient Care

Ipagbigay alam sa Nurse Station ang bagong admit na pasyente

 FRONTLINE SERVICE:      OUTPATIENT DEPARTMENT

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

v Pagpapatala/Triaging

1. Kumuha ng Queing number

OPD Staff

·         Magbigay ng Queing Number

·         Ituro ang pila at priority lane

1 minuto

Card No.

Wala

2. Paunang Assestment

OPD Nurse

·         Tawagin ang numero,ilista ang pangalan at kunin ang Vital sign ng magpapakonsulta

·         Ipahanda ang OPD Card

 

5-10 minuto

Card No.

 

Wala

 

3. OPD Card:

·         Walang OPD Card

·         Nawalang OPD Card

OPD Nurse

•      Magbigay ng Charge Slip

1 minuto

Charge Slip

Wala

 

HAKBANGIN

 

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

4. Nursing assestment

Maghintay para sa consultation proper

OPD Nurse

Counter 1,2, & 3

•      Kunin ang vital signs at kung ano ang ipapakonsulta

•       Bigyan ng Priority number ang mga PWD,SC at Buntis

 

5-10 minuto

OPD Card

5. May OPD Card

Records-Office Staff

•       Kunin ang OPD Card at ihanda ang kaukulang Patient Record

1 minuto

Patient Record

6. Maghintay para sa consultation proper

 

 

 

 

 

 

v Konsultasyon at Pagpapagamot

1. Consultation Proper

Doctor on Duty

•       Interview at pagsusuri at medical care.

•       Magbigay ng resetang gamot na makukuha sa botika ng ospital

10 minuto

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

2. Magbayad ng Diagnostic Test

Kahera

•       Mag-issue ng Original Receipt

•       Magbigay ng charge slip at Diagnostic Request

5 minuto

Charge Slip

 

 Diagnostic Test kung kailangan ang:

a. Laboratory test

•       Magtungo sa Laboratory Dept. sa 2nd floor ng QPMC

•       Bumalik sa OPD

b. Radiologic test

•          Magtungo sa Rad. Dept      sa groundfloor ng QPMC

•         Hintayin/Balikan ang     resulta ng Test

•         Bumalik sa OPD

c. Doctor’s Order

•       Evaluation of Result

•       Hindi kailangang maospital

Med. Tech

OPD Nurse

Rad Tech

OPD Nurse

Doctor on duty

Doctor

OPD Nurse

•       Suriin ang nakasaad sa Lab result

•       Mag-issue ng Laboratory request

•       Ibigay ang resulta

•       Ipakita sa Doctor ang Lab. Result para sa evaluation

•       Suriin ang nakasaad sa Rad request

•       Ibigay ang resulta

•       Ipakita ang Rad. Result para sa evaluation

•      Magbigay ng resetang gamot na mabibili sa botika ng QPMC

•      Initial Treatement:

•       Nebuliziring

•       Dressing of wound/Removal of suture

•       Collection of Specimen for PAP Smear

•       Animal Bite Treatment

•       Injection/others

1-2 oras

5-10 minuto

Laboratory Request

RD

 FRONTLINE SERVICE:      OUTPATIENT – DIALYSIS PATIENT

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

 

1. Magtungo sa  Hemodialysis Center (QPMC Ground Floor)

Renal Nurse

•      Kunin ang Doctors Order

•      Patient Info

 

2 minuto

2.Paraan ng pagbabayad

Renal Nurse

•      Itanong kung paano magbayad sa serbisyo

•      GL from Gov

•       GL from PCSO

•      Cash/OR

7 minuto

Guarantee Letter

OR

3. Initial Assestment

Renal Nurse

Vital Signs

Weight/Height

15 minuto

4. Dialysis Proper

Renal Nurse

Ihanda ang machine at mga gamot

3-4 minuto

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

5. Final Assestment

Renal Nurse

•      Vital Signs

•      Weight

•      Instruction for medication

•      Follow-up Schedule

5 minuto

FRONTLINE SERVICE:      BILLING AND CLAIMS

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

1. KUMUHA NG Discharge Slip sa nurse station kung – May Go Home Order na

Nurse on Duty

Isulat sa Discharge slip ang kaukulang impormasyon sa pagpapakwenta at ibigay sa pasyente/bantay

5 minuto

Discharge Form

2. Magtungo sa Information para sa Benefit Eligibility Verification

Information Clerk

Mag-issue ng Portal/CF1/PMRF

5 minuto

PHIC Requirements

3. Magtungo sa Billing Section para sa pagpapakwenta ng hospital bill

Billing Clerk

Mag-edit ng time admitted,Physician at tingnan ang final Diagnosis, magpost ng Professional fee. Mag-issue ng (SOA) Statement of Account sa pasyente/bantay

5 minuto

Discharge Form

Complete PHIC Requirements

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

4. Magbayad sa kahera at humingi ng clearance slip/OR

Cashier

Mag-issue ng OR

5 mins

 FRONTLINE SERVICE:      LABORATORY

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

1. Ipakita ang Laboratory Request form na galling sa Doktor

Lab Personnel

•      Suriin ang request at itanong ang pangalan sa iba pang kaukulang detalye

•       Ibigay ang Charge Slip

5 minuto

Lab request form

Guarantee Letter

Wala

2. Bayaran ang kaukulang Lab.Examination

Kunin ang Official Receipt

Cashier

Ibigay ang Official Receipt

5 minuto

Charge Slip

3. Ipakita ang Official Receipt

Lab Personnel

Itala ang OR# sa OPD Logbook

2 minuto

Official Receipt

 

HAKBANGIN

 

TAONG

RESPONSABLE

 

 

KAUKULANG SERBISYO

 

 

ORAS NG

PROSESO

 

DOKUMENTONG

KAILANGAN

 

 

BAYARIN

 

4. Sundin ang Instruction para sa pagkulekta ng Specimen (Dugo, Ihi, at iba pa)

Rad. Tech

Magkulekta ng Specimen (dugo)

Magbigay ng Specimen Container at sabihin ang pasyente sa tamang pagkulekta ng Specimen (Ihi)

5 minuto

10 minuto

Lab Request

Wala

Rad. tech

Isagawa and Examination / Test

1-2 Oras

5. Ibigay anf OR at pumirma sa Logbook

Lab Personnel

Tignan ang OR ng pasyente at itala ang oras ng pag;abas ng resulta sa OPD Logbook

2 minuto