ADMITTING SERVICES

Citizen’s Charter

Hakbangin

Taong

Responsable

Kaukulang Serbisyo

Oras ng Proseso

Bayarin

Humingi ng Patients Personal Information slip at lagdaan para sa mga detalye ng pasyente

 

 

 

Admitting Clerk

Bigyan ng E.R.( emergency Room) Record form para matugunan ang pangngailangan ng pasyente

5-10

minuto

Wala

Para sa mga mag-papa-admit ng pasyente  na wala pang kuwarto o ward, pumunta lamang sa admitting section para maserbisyuhan at mabigyan ng kaukulang kuwarto o ward ng pasyente.

 

 

Admitting Clerk

Gagawa ng Admission Record ang pasyente at  ipapaliwanag ang nga hakbangin at patakaran ng hospital

5-10

minuto

wala

Ipagbigay alam ang Admission record ng pasyente  sa Medical Social Service at Philhealth/POINT OF CARE para bigyan kaalaman tungkol sa nararapat na benepisyon ng pasyente

 

 

 

Admitting Clerk

Ipatutupad at ipaliwanag ang mga hakbangin sa pasyente na iaadmit sa ward o sa pribadong kwarto

 

5-10

minuto

 

 

Wala

Ipagbigay alam sa ER/OPD section na pwede nang bigyan lunas o paunang gamutan at maipaliwanag ng maigi ng nurse ang mga hakbangin tungkol sa pag-aasikaso sa pasyente

 

Nurse

Ipaliwanag lath ng kinakilangan ng pasyente bago dalhin sa kanilang kwarto/ward

 

5 minuto

 

wala

Ihatid sa kanilang kwarto/ward ang pasyente sa maayos na serbisyo

 

 

 

Patient Care

/Admitting  Clerk

Ipagbigay alam sa Ward Section o Pribadong kwarto sa Nurse station na may pasyent na dadalhin upang mabigyan ng nararapat na serbisyo

 

 

5 minuto

 

 

wala

 

BILLING AND CLAIMS

BENEFIT  ELIGIBILTY VERIFICATION

Citizen’s Charter

Hakbangin

Taong Responsable

Kaukulang Serbisyo

Oras ng Proseso

Bayarin

Kumuha ng discharge Notice Clearance sa Nurse Station kung my MAY GO HOME order na.

 

 

Nurse on Duty

Isulat sa discharge notice clearance ang mga kaukulang impormasyon sa pagpapakwenta at ibigay sa pasyente/bantay

 

3-5

minuto

 

Wala

Magtungo sa Billing Section para sa pagpapakwenta ng Bayarin sa Hospital.

 

Billing Clerk/ Bookkepper

 

Kuwentahin ang Bayarin ng pasyente sa hospital.

 

3 hanggang 5 minuto

 

 

Wala

Magtungo sa Records Section upang patignan kng ang sakit ba ng pasyente ay nasa listahan ng mga KUALIPIKADO na sakit na maaring ma charge sa Philhealth.

 

 

 

Medical Records Officer

Lagyan ng ICD Code o RVS Code ang sakit o operasyon ng pasyente..

 

3 minuto

Wala

Magtungo sa PHILHealth section para sa Beripikasyon ng Benipisyo sa PHILHEALTH

 

Philhealth Clerk

Suriin kung Qualipikado para sa PHILHEALTH na benepisyo sa pamamagitan ng paggamit ng PORTAL

5 minuto

 

Wala

Magbayad s kahera humingi ng clearance slip

Kahera

Mag-issue ng hospital bill ng pasyente

5 minuto

 

wala

Ipapirma and discharge notice clearance sa mga sumusunod:

   1. Laboratory

   2. Pharmacy

   3. Billing section

   4. Linen Section

   5. Dietary Section

   6. Administrative Office

Med. Technologist

Pharmacist

Billing Clerk

Incharge of Linen

Dietary

Administrative Officer

Pirmahan ang discharge notice clearance para makauwi ang pasyente

 

 

2-3 minuto bawat  isa  

 

 

wala

Iwan ang Philhealth requirements at discharge notice clearance sa Nurse on Duty. At bigyan ng GATE PASS  ang bantay o pasyente bago lumabas at ito ay iaabut sa Guardia ng hospital

 

Nurse on Duty

Ilagay ang kumpletong Philhealth documentary requirements at discharge notice clearance sa clinical chart ng pasyente

 

 

Ang lahat ng GATE PASS ay iipunin ng guardia.

 

MGA GUARDIA

Ang GATE PASS ay iipunin at ito ay ibibigay s head ng mga Guardia.

 

 

 

wala

Mga Dapat Dalhin:

1.    Discharge Slip

2.    Philhealth Requirements.

3.    Resibo ng binayaran

 

DELIVERY ROOM

Citizen’s Charter

 

Hakbangin

Taong

Responsable

Kaukulang Serbisyo

Oras ng Proseso

Bayarin

Pagdating  ng pasyente at kanyang bantay

 

DR Nurse

Maagap na pagtanggap ng pasyenteng nag-lelabor galling sa Emergency Room o Ward Pagbibihis sa pasyente gamit ang DR. gown

 

 

5 minuto

 

 

Wala

Dadalhin ang pasyente sa Labor Room. Maiiwan ang bantay sa waiting area sa labas ng DR.

 

 

DR Staff

Pagkuha ng vital signs ng pasyente (Fetal Heart tone, Blood Pressure, Pulse Rate, Respiration Rate, Temperature)

 

 

10 minuto

 

 

Wala

 

 

 

DR Staff

Pagmonitor ng progreso ng labor ng pasyente

Depende sa tagal ng progreso ng kanyang pagle-labor)

Wala

 

 

Doctor/Midwife

Intern examination na gagawin ng doctor o midwife sa pasyente

 

2 minuto

 

Wala

 

DR Staff

Paghahanda ng mga gamit at gamut na gagamitin sa panganganak

 

3 minuto

 

 

Wala

Dadalhin ang pasyente sa recovery room

 

DR Nurse

Pagbibigay ng  mga gamut at pangangailangan ng pasyente ayon sa order ng doctor

 

5 minuto

 

Wala

 

 

 

 

 

DR Nurse

Pagkuha ng vital signs at pagbibigay Health Teachings bago ilipat( Breastfeeding, tamang paglinis ng pusod at bakuna ng sanggol, tamang butrisyon at kalinisan sa katawan at kahalagahan ng newborn screening

 

 

 

10 minuto

 

 

 

Wala

Ibalik ang pasyente sa ward

 

Paglipat ng pasyente sa kanyang kwarto at pag-e-endorso san aka duty na Nurse

 

 

10 minuto

 

 

Wala

 

 

DENTAL SERVICE

Citizen’s Charter

Hakbangin

Taong

Responsable

Kaukulang Serbisyo

Oras ng Proseso

KAUKULANG

DOKUMENTO

Bayarin

Magpalista  sa information Desk – ibigay ang mga kaukulang impormasyon

 

Dental aide

O opd nurse

Kunin ang kumpletong detalye at pagbayarin ang pasyente sa kahera

2 minuto

 

Wala

Magbayad ID Card

Kahera

Resibuhan, kunin

2 minuto

 

P50

Bumalik sa information Desk/OPD at ipakita ang resibo

 

RECEPTIONIST

Ibigay ang medical records and ID  Card

2 minuto

 

Wala

Dumaan sa OPD Nurse ibigay ang Medical Records

 

OPD NURSE

Kunin ang Vital signs at papuntahin sa Dental Service

5 minuto

pataas

 

Wala

Ibigay sa Dentista ang Record

Doctor

Oral Examination at resetahan ng local anesthesia, i-bill  ang procedure na gagawin

5 minuto

 

Wala

Magbayad sa kahera at kunin nakareseta

Kahera

Resibuhan at papuntahin sa Botika

5 minuto pataas

 

Tingnan ang kaukulang bayarin

Bumalik  sa Doctor

Doctor

Ibigay ang kaukulang serbisyo

30 minuto pataas

 

Wala

 SCHEDULE

LUNES-BIYERNES

Morning. – 8:00 TO 12:00 Noon

Afternoon – 1:00 – 5:00 P.M

                                                                   KAUKULANG BAYARIN:

    100- Bunot ( Temporary tooth)             250 – Palinis (Moderate)           100- Temporary Filling/pasta     

    200- Bunot ( Permanent tooth)            350- Palinis ( Heavy)                  

    200- Palinis ( Light)                             200- Pasta

MDH -FM-DAMIN-001-                                                                                                              REV.01/08.01.16

INFORMATION SERVICE -(PHIC)

Citizen’s Charter

Hakbangin

Taong Responsable

Kaukulang Serbisyo

Oras ng Proseso

Bayarin

1. Sa  Philhealth Office, magpakita ng PHILHEALTH ID o ibigay ang tamang pangalan at birthdate ng pasyente/membro philhealth number upang maberipika sa PORTAL kung may philhealth o wala

 

Information o In-charge staff

Pagsuri sa PHILHEALTH Membership ng pasyente.

 

3-5

Minuto o depente sa availablility ng internet Connection

 

Wala

2. Kung walang PHILHEALTH o hindi na aktibo, magtungo sa Social Services o admistrative office ng Ospital upang ma evaluate kung puedeng i enroll sa Point of Care (POC) o hindi

 

Social Worker /Administrative Officer o naatasan na health personnel

 

 

Enroll sa PORTAL ng PHIC

 

5-6 na minuto

 

 

Wala

3. Kung may aktibong PHILHEALTH, kunin ang PHILHEALTH BENEFITS ELIGIBILITY FORM (PBEF) at papuntahin sa  PHILHEALTH OOFICE o kaya kunin ang kaukulang mga porma para mapunan at mapirmahan..

 

Information / in-charge staff/

Bantay ng pasyente

 

 

Pag enroll sa POC ng mga pasyenteng wala pang philhealth

 

 

 

3-5  minuto

 

 

 

wala

4. Ibigay ang mga kaukulan dokumento upang ma processo ang  philhealth

 

Information/ In-charge  staff (Clerk)

 

5 minuto

 

Wala

5. Ibalik ang mga dokumento upang maitala ang pasyente sa philhealth inforamtion system.

Information/ In-charge  staff (Clerk)

Itala na sa Philhealth System ng mga pasyenteng may philhealth

3-4 minuto

 

wala

 

 

 

 

 

PAALALA:

       ANG MGA ORAS NANAKATALA AY HINDI PO KASALI ANG ORAS NG PAGPILA O PAGHIHINTAY HABANG NSA PILA O HABANG HINIHINTAY ANG INTERNET CONNECTION O PAG ONLINE NG PHILHEALTH PORTAL.

 

LABORATORY SERVICES

Citizen’s Charter

 

Hakbangin

Taong

Responsable

Kaukulang Serbisyo

Oras ng Proseso

Bayarin

1.    Ipakita ang laboratory request sa receptionist medical technologist

Receptionist / Medical Technologist

Itatanong ang pangalan ng pasyente, edad at address at gagawa ng charge slip ang Medical Technologist

 

5 minuto

 

Wala

2.    Kunin ang charge slip at pumunta sa kahera para magbayad

 

Kahera

 

Resibuhan ng kahera

 

2 minuto

 

Kaukulang bayad para sa eksaminasyon

3.    Bumalik sa laboratory at ipakita sa Medical Technologist ang resibo

 

Medical Technologist

 

Tatanungin muli ang pangalan ng pasyente ng Medical Technologist bago gawin ang eksaminasyon

 

 

5 minuto

 

 

Wala

4.    Hintayin ang resulta ng eksaminasyon

Medical Technologist

Isasagawa ang kaukulang eksaminasyon ng Medical Technologist

 

2 minuto

 

wala

5.    Kunin ang resulta at ibigay sa OPD Nurse

Medical Technologist

Itatala ng medical Technologist ang resulta sa logbook

 

2 minuto

 

Wala

PAALALA

Para sa mga eksaminasyon na nangangailangan ng “ fasting” tulad ng FBS, LIPID Profile at iba pa, siguraduhing lumiban ng pagkain ng walong (8) oras hanggang dose (12) oras.

Maghapunan at huwag na munang kumain o uminom ng kahit ano hanggat hindi pa nakukuhanan ng dugo. Ang oras ng pagkuha ng dugo para  sa ganitong eksaminasyon ay hanggang 10:00 ng umaga lamang.

ORAS NG SERBISYO

LUNES-SABADO

8:00 UMAGA HANGGANG- 12:00 HATINGGABI

LINGGO

8:00 NG UMAGA HANGGANG  -4:00 HAPON

SCHEDULE OF LABORATORY FEE

                      SERVICES                 READERS FEE                  RATE

1. HEMATOLOGY

         a. CBC                                                                                                                  250.00

         b. Hgb/Hct                                                                                                            100.00

         c. CT/BT                                                                                                               100.00

         d. Blood/Rh Typing                                                                                              100.00

         e. Platelet Count                                                                                                   250.00

         F. Platelet with CBC Automated                                                                        250.00

         g. ESR                                                                                                                  200.00

         h. Peripheral Blood Smear                                300.00                                 350.00

2. CLINICAL MICROSCOPY

         a. Routine Urinalysis                                                                                            100.00

         b. Routine Fecalysis                                                                                             100.00

         c. Pregnancy Test                                                                                                 200.00

         d. Fecal Occult Blood                                                                                           150.00

         e. BSMP (Malaria Smear)                                                                                     FREE

3. SEROLOGY

        a. HMsAg Hepa B Rapid test                                                                            200.00

        b. Dengue Test (NS1, lgm, lgG,lgA)                                                              1,100.00

        c. Typhiod Test (lgM, lgG)                                                                                   45.00

        d. HCV (Anti Hepa C ( Immunochromatography Test -ICT)                        250.00

        e. HIV (ICT)                                                                                                            250.00

        F. Syphilis (ICT)                                                                                                     250.00

4. CHEMISTRY

         a. FBS                                                                                                                    150.00

         b. BUN                                                                                                                    200.00

         c. Cholesterol                                                                                                         200.00

         d. Creatinine                                                                                                          200.00

         e. Uric Acid                                                                                                             200.00

         F.Triglycerides                                                                                                       250.00

         g. Lipid profile Package                                                                                      650.00

         h. HDL/LDL                                                                                                          300.00

         i. SGOT                                                                                                                  220.00

        J. SGPT                                                                                                                   220.00 

        K. RBS                                                                                                                     200.00

        l. Serum Electrolytes

                 i. Soduim (Na)                                                                                              250.00

                ii. Potassium (K)                                                                                           250.00

               Iii. Calsium (Ca)                                                                                             250.00

               iv. Chloride (Cl)                                                                                             250.00 

                                      SCHEDULE OF LABORATORY FEE

                      SERVICES                 READERS FEE                  RATE

5. NEWBORN SCREENING

         a. PHIC Member                                                                                                    100.00

        b. Non -PHIC Member                                                                                600.00

 6. BACTERIOLOGY/MICROBIOLOGY

         a. Gram stain                                                                                                  150.00

         b. KOH                                                                                                                     150.00

         c. AFB-DSSM                                                                                            20.00

          d. Culture and Sensitivity C&S

                   i. Blood C & S                                                1,500.00

                  ii. Urine                                                             1,100.00

                  iii. Others                                                     1,000.00

7. BLOOD STATION

         a. Crossmatching -Tube Method                                       300.00

         b. Forawrd/Reserve Typing                                                 100.00

         C. Blood Unit Screening and handling fee                                             2,000.00

PAALALA:

            Ang bagong bayarin po sa serbisyo ng departamento ng Laboratory  services ay naaayon sa Hospital Fees batay sa bagong Provincial Tax Ordinance No. 02 S2005.

 

NUTRITION AND DIETETICS SERVICE – DIETARY COUSELLING

Citizen’s Charter

 

 

HAKBANGIN

 

     TAONG RESPONSABLE

 

KAUKULANG SERBISYO

 

KAUKULANG DOKUMENTO

 

ORAS NG PROSESO

 

BAYARIN

1. Ibigay ang Nutrisyon Referral Form na binigay ng Doctor

 

RND

Kunin ang Nutrition Slip at Ilista ang pangalan saDIET COUNSELLING LOGBOOK

 

Nutrition Referral Slip

 

1-2 MINUTO

 

wala

2. Ibigay ang kaukulang impormasyon

 

RND

Internyehin ang pasyente o bantay, punan ang nutrition Assessnebt form at suriin ang nutritional status

 

Nutrition Assessment Form

 

8-10 minuto

 

 

wala

3. Mkinig sa payo at kung may katanungan ay magtanong tungkol sa tamang pagkain ayon sa order ng doctor

 

 

RND

Ipaliwanag ang pagkainng akma sa kondisyon ng pasyente  at magbigay ng diet slip

  

    Diet slip

 

 

20-30 minuto

 

 

wala

4. Tanggapin ang ibibigay na Diet at halimbawa ng naplanong pagkain at lumagda sa talaan (logbook)

 

 

 

 

 

           

NUTRITION AND DIETETICS SERVICE – OSTERIZED FEEDING

Citizen’s Charter

 

 

HAKBANGIN

 

     TAONG RESPONSABLE

 

KAUKULANG SERBISYO

 

KAUKULANG DOKUMENTO

 

ORAS NG PROSESO

 

BAYARIN

1. Ibigay ang OSTERIZED FEEDING FORM na ginawa ng nars

 

ND Staff

 

Tanggapin ang request form at isulat ang pangalan ng pasyente

 

Request Form

 

1-2 MINUTO

 

wala

2. Kunin ang Listahan ng mga pagkain na dapat bilhin

 

ND Staff

Magbigay ng Listahan ng mga pagkaing ipapabili

 

wala

 

3-5 minuto

 

 wala

3. Magbigay ng maliit na PITSEL kasabay ng piniling pagkaing kakailanganin sa paghahanda ng OF

 

 

ND Staff

Tanggapin at lutuin ang ibinigay na pagkaing, ilagay sa pitsel at lagyan ng label, itala sa record book at idala sa nursing station.

  

   

 

 

 

 

 

 

      

OUT PATIENT DEPARTMENT

Citizen’s Charter

Hakbangin

Taong Responsable

Kaukulang Serbisyo

Oras ng Proseso

Bayarin

 Pagpapatala ng mga pasyenteng nangangailangan ng serbisyong Out Patient Department

1.    Itala ng nakatalagang tagatala ng mga impormasyong personal sa information desk

2.    Magbayad sa kahera ng mga dapat bayaran

3.    Magtungo sa nakatalaga sa OPD at ibigay ang porma  ng pasyente.

Information Desk

 

1.    Itala ng nakatalagang tagatala  ang mga impormasyong personal sa information desk

2.    Magbigay ng resibo ang kahera sa mga bayarin

3.    Kukunin ang OPD Nurse ang porma ng pasyente

 

5-10 minuto

 

OPD ID

P 50.00

Pagkuha ng Vital signs at karamdaman ng pasyente

Magpakuha ng vital signs at timbang kung Kinakailangan pati ang nararamdaman

OPD  NUrse

 

Ituro ng OPD Nurse kung saab mauupo at maghintay ang pasyente

 

3-5 mimuto

 

Wala

Pagpila ng mga pasyente sa OPD pagkakataong maramihan ang mga nangangailangan ng serbisyong OPD

Maupo at maghintay sa lugar ng pila o hintayan

 

 

 

 

 Pagtawag sa mga bibigyan ng serbisyong OPD para sa konsultasyon

 

1.    Sa pagtawag ng pangalan, pumasok sa loob ng kwarto para sa konsultasyon kasama ang isang (1) kamag-anak o bantay lamang

2.    Ibigay ang porma ng pasyente ssa nakatalagang doctor

 

OPD Nurse

OPD Doctor

 

1.    Tatawagin ng OPD Nurse ang pangalan ng pasyente para sa pumasok na sa loob ng kwarto para sa konsultasyon

2.    Tatanggapin ng doctor ang porma ng pasyente

 

10- minute

pataas

 

 

 

Wala

Eksaminasyong Medical sa mga pasyente ng OPD

 

1.    Sabihin ang karamdaman at isalaysay ang mga pangyayari tungkol sa nararamdaman

2.    Sumunod sa mga sasabihing pamamaraang medical habang sinasagawa ang eksaminasyon

3.    Maaaring magtanong kung ano ang mga nararapat sa

kanyang karamdaman

 

 

OPD Nurse

OPD Doctor

1.    Gagawa ng kaukulang eksaminasyong medical ang doktor

 

 

10 minuto

pataas

 

 

Mga hakbangin sa paggagamot sa OPD ayon sa uri ng pasyenteng ginagamot

Kapag ang pasyente ay sinuri bilang:

A.   Pasyenteng di kalubhaan at nangangailangan ng iba pang eksaminasyon

 

 1. Tanggapin ang mga resetang gamut at iba pang habilin

 

 2. ang porma ng pasyente ay maiwan sa doctor

 

B. Pasyenteng sasailalim ng  ng eksaminasyong pang laboratory

 

1. Kunin ang laboratory requeast mula sa doctor

 

2. Pumunta sa laboratory ng ospital at ibigay ang request sa nakatalagang medical technologists

 

3. Hintaying ang resulta ng eksaminasyon

 

4. Kunin ang resulta ng eksaminasyon at bumalik sa OPD at ibigay sa nurse

 

5. Kung ang pasyente ay hindi kinakailangang maospital ayon sa doctor, sundin ang mga hakbangin sa A.

 

6.  Kung ang pasyente ay hindi kinakailangan maospital ayon sas doctor, hintayin ang soktor’s orders at kasama ang nurse ng OPD para maisagawa ang panimulang gamutan

 

C. Mga pasyenteng nangabgailangan nang biglaang operasyon (Elective Minor Surgery Cases.

 

1. Ipatala ang pangalan sa OPD nurse at alamin kung kailan isasagawa ang opersayon at saka bumalik sa takdang araw ng opersayon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPD NURSE

 

 

 

 

 

10 minuto pataas

 

 

 

 

10 minuto pataas

 

 

 

Pagpapatala ng mga Pasyenteng nangangailangan ng serbisyong Out Patient Department (Dating Pasyente (old patient))

1.     Magtungo sa Record Section agad at ipakita ang OPD card para mailabas ang OPD record

 

2.     Magtungo sa OPD at ibigay ang OPD record

Records staff

 

 

 

 

Records Staff

Hanapin sa record file at ibigay ang OPD record

 

 

 

Sulatan o i-update ang mga impormasyon sa OPD record (tulad ng Date, Age, bagong Address, Status)

 

5 minuto

 

 

 

2 minuto

 

    wala

 

 

 

    wala

               

 

PATIENCE SOCIAL SERVICES

Citizen’s Charter

Hakbangin

Taong Responsable

Kaukulang Serbisyo

Oras ng Proseso

Bayarin

   

               

           In-Patient

 

 

 

Pasyente o Bantay

Ilista ang boung pangalan at address sa talaang libro (logbook)

 

    1-2

minuto

 

Wala

 

 

       Pasyente/Bantay

 

Social Worker o Admistrative Officer

 

Magpa-interview para sa psychosocial evaluation classification at social work intervention.

 

5-15 minuto

 

 

Wala

 

           Bantay ng pasyente

 

 

Social Worker / Adm. Officer

Bantay ng pasyente pagkinakailangan ng Medical Assistance, bigyan ng listahan ng “requirements” at kumpletuhin para mabilis ang proseso sa paghingi ng tulong.

 

 

 

2 minuto

 

 

 

Wala

 

 

        ER/OPD na pasyente

 

COH, AO, Social Worker, Accounting

Check ang mga requirements at bigyan ng kaukulang financial na tulong

 

2 minuto

 

 

Wala

 

 

 

              In-Patient

Social Worker, AO o mga naatasan na health personnel

Mag punta sa mga  ward kasama ang ibang health personnel  at mag paliwanag ukol sa mga patakaran ng hospital, kasama na ang kalinisan sa loob ng ward, mga bayarin at mga kakailanganin na documento na kailngan ng hospital

 

 

 

 

30 minuto

 

 

 

 

Wala

 

             

            In-Patient

 

         

 

Social Worker, Adm. Officer, COH

Pag wala pang PHILHEALTH, i refer sa PSS para ma evaluate kung puedeng i-enroll sa PHIC-POC

 

 

5 minuto

 

 

Wala

  

Patients- VIOLENCE AGAINTS WOMEN & CHILDREN (vawc)

 

Social Worker 

Magpa- interview at ibigay ang clinical/counselling services na kailngan.

 

10-25 minuto

 

 

 

Senior Citizens, Person with Desability , Retired Veterans

 

PWD & SC Foca; Point               

Person/Social Worker/AO

Magpa interview at ipakita ang kaukulang IDENTIFICATION CARDS para ma-validate ang pagka senior citizen at person with disibility at pagka beterano

 

 

5-10 minuto

 

 

Wala

Pasyenteng walang bantay o abandonado

Mga Health Personnel

I kontak ang pamilya o Local na Pamahalaan at DSWD kung saan nakatira ang pasyente

30 minuto- 1oras

 

Wala

 

   

OTHER HOSPITAL FEES AS PER PROVINCIAL TAX ORDINANCE # 02 S2015

   

SERVICES

NEW RATE

 

A. SPECIAL PROCEDURES / SERVICES

  

         1. IV Insertion

50.00/ insertion

 

         2. NGT

50.00

 

         3. Catheter Insertion

100.00

 

         4. Cut Down

500.00

 

         5. Circumcision

350.00

 

         6. Dressing

30/dressing

 

         7. Cautery machine use

200.00/use

 

         8. Suturing of wounds

20.00/stitch

 

         9. Removal of suture

10.00/ stitch

 

         10. Application od cast

100.00

 

         11. Removal of cast

150.00

 

         12. Blood infusion Pump

110.00/day

 

         13.Blood Transfusion Fee

110.00

 

         14. Intubation Fee

1,200.00

 

         15. Suction Pump use

200.00/day

 

         16. Pulse Oximeter Use ( OR/ICU)

115.00/day

 

         17.  Cardiac Monitor

600.00/day

 

         18. Net Insertion

260.00/day

 

         19. Intubation fee (Ward)

500.00

 

         20. Intubation fee (Private Room)

1,000.00

 

         21. Intubation Set

375.00/day

 

         22. Umbilical Catheter Insertion

250.00

 

         23. T-Piece Use

410.00/day

 

         24. Suction Pump Machine Use

185.00/use

 

         25. Mechanical respirator/ventalator use

2,400.00/day

 

         26. Pulse Oximeter use

110.00/day

 

         27. Cardiac Monitor

600.00/ hour

 

         28. Defibrillator Machine use

400.00/ use

 

         29. Oxygen

5.00/ pound

 

         30. Anesthesia Machine Fee

1,000.00

 

         31.  Nebulization

20.00/session

 

         32. Fetal Monitor

150.00

 

         33. ECG

250.00

50.00

         34. Osteorized Food Preparation

120.00/ day

 

         35. Patient kit

300.00

 
   

B. ROOM RATE

  

        1. ER (Consultation Fee)

100.00

 

                a. Observation Fee

50.00/ hour

 

        2. PAY WARD

  

               a. Private ( with Aircon, Ref., TV

  

                                    Without  PHIC

1,000.00/day

 

                                    With PHIC

600.00/ day

 

              b. semi Private with ceiling fan

  

                                     Without PHIC

600.00/day

 

                                     With PHIC

200.00/day

 

             c. Service Ward with celling fan

  

                                     Without PHIC

200.00/day

 

                                     With PHIC

  

             d. Aisle

100.00/day

 
   

         3. OPERATING ROOM FEE

  

              a. Major Operation

2,000.00

 

              b. Minor Operation

750.00

 
   

        4. DELIVERY ROOM

750.00

 
   

C. MEDICAL RECORDS

  

        1. Medical Certificate

  

                a. For Student

fee

 

                b. For Employment

150.00

 

                c. Medico Legal

150.00

 

                d. Death/ Birth

20.00

 

                e. due to Confinement

55.00